Hälsa och sjukdom på resa med barn

Eftersom Marcus jobbar som läkare brukar vi vara rätt bra förberedda på om något skulle inträffa på resa. Sjuk kan man bli framför TVn i vardagsrummet såväl som på restaurangen i Indien. Ett barn kan stickas av en geting i läskburken både hemma i Sverige och på semestern i Spanien. Däremot, i Sverige är vi vana vid en någorlunda tillgänglig sjukvård som man kan söka upp om något allvarligt inträffar. Detta kan man inte ta för givet i alla delar av världen, och därför har våra resmål alltid innefattat tillgänglighet till hyfsat adekvat sjukvård. Detta har vi kommit att prioritera sen vi skaffade barn eftersom små barn har en skörhet och mindre resurser att hushålla med vid exempelvis uttorkning, och detta blir en faktor i synnerhet när man åker till mer exotiska resmål som tropikerna. I de flesta länder man åker till som turist finns en hygglig sjukvård om man kan betala för det, däremot kan vissa områden inom landet ifråga vara mer otillgängliga. Man bör därför fråga sig, var åker vi om ett barn blir svårt sjukt? Inbegriper svaret åtta timmars båtresa, två dagars vandring och en helikopterupphämtning så kanske valet av resmål är olämpligt ur barnens synpunkt.

Det som framförallt skiljer skador och insjuknande under utlandsvistelsen jämfört med hemma är:

 • I varma och fuktiga länder frodas bakterier i högre utsträckning som kan infektera via mat, vatten och sår.
 • I många länder finns mindre kunskap om sjukdomar och dess spridning som i kombination med brist på rinnande vatten leder till sämre hygien, vilket i sin tur ökar risken för infektiösa sjukdomar.
 • I flera länder används antibiotika för mycket och på fel sätt vilket givit upphov till resistenta bakteriestammar som tål olika sorters antibiotika.
 • I många länder prioriteras inte säkerhet lika högt som i Sverige, detta avspeglas i allt från avsaknad av bilbälten till brandlarm vilket givetvis ger fler och allvarligare olyckor.
 • Exponering för ibland farligt växt och djurliv som till exempel insekter och maneter.

Det mesta av detta går att undvika alternativt minimera risken för med ganska enkla åtgärder.

Förebyggande åtgärder på resan

 • Använd handsprit.
 • Ät mat som tillagats vid hög temperatur och inte legat länge i rumstemperatur.
 • Undvik mat som sköljts i lokalt vatten utan att tillagas om vattnet är otjänligt.
 • Undvik air-condition som sprider framförallt luftburna virus.
 • Använd hög solskyddsfaktor.
 • Använd myggskydd som myggnät och myggstick.
 • Se till att barnen alltid är uppvätskade och undvik höga temperaturer.
 • Var noga med att rengöra sår från början, även små sådana.

Att ta med på resan

Följande är ett bra start-kit att ha med på resa:

 • Termometer (Borde finnas i varje hem men gör det påfallande sällan. Det är svårt att känna skillnad på trettioåtta och fyrtio graders feber med handen men utgör stor skillnad vad det gäller graden av allvar).
 • Plåster, kompresser och bandage.
 • Steri-striptejp
 • Skavsårstejp.
 • Klorhexidin, att göra rent sår med.
 • Paracetamol
 • Ibuprofen
 • Antihistaminer
 • Vätskeersättning
 • Pincett
 • Brandlarm, av mindre format
 • Bilbarnstol

Vaccinationer

Enligt svenska vaccinationsprogrammet vaccineras barn vid tre månader, fem månader, ett år, ett och ett halvt år, fem/sex år, sex/åtta år samt fjorton/sexton år. Det är viktigt att veta om en spruta är planerad under vistelsen man är borta, prata i så fall med BVC och hör om den skall tas innan eller efteråt.

I samband med utlandsresor kan man, beroende var man åker, vara aktuell för Hepatit A och B vaccination, gula febern vaccination samt malariaprofylax. En bra sida att söka vidare information på är 1177.se eller vaccinationsguiden.se.

Lämna ett svar