Flygrädd? Här är lugnande ord och tips från en flygkapten!

Som jag avundas de människor som inte är flygrädda, de som sitter helt lugna vid start och inte heller rör en min vid turbulens eller konstiga ljud. Själv tillhör jag tyvärr inte den kategorin utan får kämpa med att behålla lugnet och håller krampaktigt i stolen (alternativt Marcus) vid starten. Det sista jag vill är att överföra min flygrädsla på mina barn så därför har jag nu inför vår stundande långflygning till Australien i februari pratat med en nypensionerad flygkapten med 40 års erfarenhet och 18600 timmar bakom spakarna, både i reguljär- och charterbranschen. Vårt samtal gav mig bra insikter i hur rutinstyrt allt kring flygverksamheten är samt hur prioritera flygsäkerheten är, sådant som får mig att känna mig lugnare och tryggare.

Hoppas att denna information kan lugna dig som är flygrädd något inför din nästa flygning!

 

För mig är det värst vid starten med höga motorljud, stigningen och det faktum att jag har läst att de mest kritiska momenten under en flygning är vid start och landning (vilket i min värld betyder att det är då motorerna kan ramla av och planet explodera).

Flygsäkerhet

”Tänk på att dagens trafikflygplan är väldigt sofistikerade med toppmodern utrustning och att en flygning aldrig får påbörjas om inte väldigt strikta kriterier vad gäller till exempel väder på startflygplatsen och destinationsflygplatsen uppfylls. Varje flygning måste planeras med en alternativ flygplats om landning på destinationen av någon anledning inte går att genomföra. Ingen flygning får heller påbörjas om inte minimumkrav vad gäller bränslereserver uppfylls. Med andra ord, allt är väldigt reglerat av Luftfartsmyndigheterna.”

Kritiskt moment vid start/landning

”Vid start och landning är flygplanet som närmast marken och vid ett eventuellt missöde så har man alltså mindre utrymme att agera. Skulle samma missöde ske när flygplanet är i luften så har man större spelrum och inget att ”krocka” med. Kom även ihåg att piloterna är drillade till tusen och det sitter i ryggmärgen hur man skall agera i alla slags nödsituationer som kan uppstå.”

Motorljud

”Under start så använder man ett visst på förhand uträknat effektuttag ( Takeoff Thrust ) på motorerna. Effektuttaget är beroende av aktuell startvikt, vind, temperatur, lufttryck, banlängd och om rullbanan är torr eller blöt av regn eller är belagd med snö.

Efter start på mellan 300-500 meters höjd så reducerar man sedan effektuttaget på motorerna till så kallad ”stigkraft”, (Climb Thrust) Då man reducerar effekten på motorerna så hörs det i och med att varvtalet på motorerna reduceras. Detta ljud kan kanske för många flygrädda låta skrämmande.

Det ljud som hörs omedelbart efter att flygplanet kommit upp i luften är det när piloterna fäller in landställen. Samma sak när piloterna efter start fäller in vingklaffarna.”

 

Innan man går på planet så kan man se en av piloterna gå runt och inspektera flygplanet vilket i mina ögon ser ur som ett spel för galleriet, vad kan de egentligen upptäcka för fel på flygplanet genom att titta utifrån?

Flygplanet

”Man letar exempelvis efter skador på planet, att det ser rent och snyggt ut och inte finns några oljeläckor eller andra läckage, att landningsställen och däcken inte är skadade och att stötdämparna inte läcker och inte ser ut att ha sjunkit ihop.

All kontroll av flygplanet sker efter strikta reglerade mönster och ser likadant ut inför varje flygning. Skulle något fel upptäckas före flygning måste en certifierad tekniker tillkallas för att åtgärda. Piloterna får aldrig själva laga något fel på flygplanet, det har man inte utbildning och godkännande för.”

Inne i Cockpit

”Samma sak gäller inne i Cockpit, alla procedurer och all data som skall knappas in och gås igenom följer strikta reglerade mönster. Alla piloter följer strikta regler vad gäller arbetet i cockpit. Detta kallas SOP, Standard Operating Procedures och man följer alltid en checklista i olika moment före, under och efter flygning. Eftersom piloterna flyger med olika kollegor så är det så viktigt att samtliga arbetar likadant och efter samma mönster.”

 

Något som jag alltid har undrat över är hur ofta och hur man går till väga när man undersöker de olika delarna av planet? Hur kan man veta om en motor är OK att köra med eller om den har blivit för sliten? (I min värld chansar man lite och kör planet tills någon del börjar bli gammal eller till och med går sönder).

Sofistikerade underhållssystem 

”Man kör ALDRIG ett flygplan tills det går sönder. Man använder sig av sofistikerade underhållssystem och underhållet sker preventivt. Tekniker sköter om flygplanen varje dygn och alla delar i ett flygplan är vad man kallar gångtidsbundna, vilket innebär att de efter ett X antal timmar byts ut. Den del som byts ut skickas sedan på kontroll för att se om den fortfarande är brukbar eller måste kasseras. Alla delar i ett flygplan har olika lång gångtid vilka sätts av luftfartsmyndigheten och flygplanstillverkaren.

Ett trafikflygplan tas in på en större översyn på flygverkstad var artonde månad. Sådant kallas för C Check och brukar ta ca två veckor.”

 

Min flygrädsla handlar mycket om att jag inte litar på att piloterna har full kontroll över planet och olika nödsituationer som kan uppstå. 

Utbildning och vidareutbildning

”Både flygkaptenen och flygstyrmannen har gedigen utbildning och är drillade till att veta hur de skall agera i olika situationer. Två gånger om året, var 6e månad, genomgår de dessutom en fortbildningskurs i tekniska system såsom elsystem, hydraulsystem, navigationssystem med mera. Vid dessa återkommande kontroller som syftar till att kontrollera piloternas kunnande och skicklighet, används en flygsimulator som är utformad exakt som en riktig cockpit på den flygplanstyp man flyger. Vid dessa tillfällen finns en flyginstruktör med som leder undervisningen och denne har en manöverpanel där hen programmerar in alla upptänkliga fel som kan uppstå under en flygning. Varje sådan fortbildning avslutas med skriftliga och praktiska prov där godkänt resultat krävs.”

 

Jag är inte så förtjust i turbulens, är det verkligen inte farligt? (I min värld tror jag att planet skall skaka sönder).

Turbulens

”Nej, turbulens är absolut inte farligt och flygplanet kan inte skaka sönder, vingarna är byggda för att kunna röra sig flera meter. Turbulens uppkommer till exempel när det blåser kraftigt och eftersom vinden är linjär med jämna strömningar så är turbulensen som värst ju närmare marken man befinner sig där störningarna på vinden från terrängen är som störst. Det kan även uppstå turbulens på hög höjd, så kallad Clear Air Turbulence, CAT. Den kan bland annat uppstå över höga bergskedjor eller i vad som kallas för Jetström. En jetström är ett vindband med mycket stark vind. Om flygplanet befinner sig på hög höjd kan man stiga eller sjunka för att försöka undvika turbulensen och göra resan behagligare.”

Väderradar och Åskmoln

”Varje flygplan är utrustad med en väderradar som flygkaptenen och flygstyrman följer noggrant. Väderradar mäter antalet vattenpartiklar i molnen och kan på så vis ge piloterna viktig information om moln utmed färdvägen. Till exempel så får man inte flyga genom ett åskmoln. Sådana moln flyger man alltid runt eftersom det är kraftig nederbörd, turbulens och blixturladdningar i åskmoln. Skulle ett flygplan ändå träffas av blixt så är det inte farligt. Det brukar smälla till lite grann men flygplanet går inte sönder. Om väderradarn skulle vara trasig så får flygplanet inte lyfta.”

Väderkartor

”Dessutom har man från start med sig väderkartor och mycket annan meteorologisk information för flygningen och utmed planerad flygväg som visar det av meteorologer förutspådda vädret under flygningen, bland annat var jetströmmar finns.”

 

Tips till den flygrädde från flygkaptenen:

 • Se till att vara utvilad innan en flygning.
 • Sitt inte och lyssna för mycket på olika ljud, det låter på ett flygplan så är det bara!
 • Berätta för kabinpersonalen att du är flygrädd så att de kan hålla ett extra öga på dig och lugna dig om det skulle behövas.
 • Gå en kurs för flygrädda, det finns många olika kurser att välja på. Många flygbolag har kurser för flygrädda.
 • Tänk på hur procedurstyrt och reglerat allting runt en flygning är. Flygsäkerheten är högsta prioritet!

Tips till den flygrädde från mig (den här informationen gör mig tryggare):

 • Först och främst google INTE på flygolyckor! Den informationen kommer enbart att göra dig mer rädd (lita på mig jag vet!)
 • Ta in den här faktan: Att flyga är 18 gånger säkrare än att stanna i sitt hem och 10 gånger säkrare än att vara på jobbet (beror väl i och för sig på vilket jobb man har).
 • Tänk på att alla kabinpersonal och flygkaptener har detta som arbete och varför skulle de arbeta med något som är risk för deras liv?
 • Föreställ dig scenariot när du landar, går av planet och hämtar ditt bagage, den målbilden hjälper mig att slappna av under flygresan.

 

Har du andra bra tips för att bota eller minska din flygrädsla, kommentera gärna!

 

/Anna-Stina

8 reaktioner på ”Flygrädd? Här är lugnande ord och tips från en flygkapten!

 1. Travel with Malin skriver:

  Är väldigt intresserad av flygning och flyger rätt mycket, så är inte rädd för att flyga. Men jag har faktiskt varit det. Runt 2010 var jag med om en väldigt obehaglig flygning och fick något sorts trauma som gjorde att jag var väldigt flygrädd i ett år eller så. Men det arbetade jag bort sedan och är idag inte rädd något mer.

  Det konstiga är kanske att jag blir lugn av att kolla på air crash investigation, haha 😉 Väldigt intressant inlägg var detta i varje fall och lycka till med att komma över din rädsla!

 2. Christine - 29° skriver:

  Vilken intressant läsning (trots att jag inte tillhör de flygrädda), men hade t.ex ingen aning om att det fanns kurser för flygrädda. Så bra. Det och detta inlägg ska jag tipsa vidare till några kompisar. 🙂

 3. Tina Troberg skriver:

  Om det blåser mycket då jag stiger in i flygplanet, betyder det då att flygresan blir väldigt turbulent ?

  • vagabondfamiljen skriver:

   Hej Tina,
   Åh det vågar jag inte svara på. Men min erfarenhet säger att det inte alls behöver betyda att flygresan blir turbulent.
   //Anna-Stina

Lämna ett svar